Ellipsis View site

By TymBerry (THAILAND)
 • H.M 06 MAY
 • Design
 • Usability
 • Creativity
 • Content
 • Average
 • Special Mention
 • Jury Name
  Paolo Sordi ITALY
  • 7
  • 6
  • 7
  • 6
 • Jury Name
  Kazuki Noda JAPAN
  • 8
  • 7
  • 8
  • 7
 • Jury Name
  August AUSTRALIA
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
 • Jury Name
  FV ITALY
  • 8
  • 6
  • 7
  • 6
 • Jury Name
  Piotr Swierkowski POLAND
  • 8
  • 7
  • 8
  • 7
 • Jury Name
  Ruben Pieraerts BELGIUM
  • 8
  • 7
  • 8
  • 5
 • Jury Name
  Roman RUSSIA
  • 7
  • 6
  • 7
  • 6
 • Jury Name
  Indezoo INDIA
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
48 user votes
Evaluation System Read more

Ellipsis - Fullscreen HD Portfolio & Photography WordPress Theme

Processing vote
CLOSE