Netizen View site

By Nadya (SPAIN)
 • Design
 • Usability
 • Creativity
 • Content
 • Average
5.87
32 USERS VOTED
CLOSED
Website evaluation
2. Usability
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Website evaluation
3. Creativity
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Website evaluation
4. Content
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Mary Pieroszkiewicz
  Mary Pieroszkiewicz POLAND
  • 5
  • 6
  • 7
  • 6
 • Paolo Sordi
  Paolo Sordi ITALY
  • 5
  • 5
  • 6
  • 4
 • Kris Van Herzeele
  Kris Van Herzeele BELGIUM
  • 5
  • 6
  • 8
  • 7
 • Sarun Sasi
  Sarun Sasi INDIA
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
 • Figonni
  Figonni ARGENTINA
  • 5
  • 5
  • 7
  • 5
 • Neotokio!
  Neotokio! ITALY
  • 7
  • 7
  • 9
  • 7
 • Alexia Khokhlov
  Alexia Khokhlov RUSSIA
  • 5
  • 7
  • 7
  • 6
 • bartula
  bartula SERBIA
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
32 user votes
Evaluation System Read more

3D Experimental Portfolio - HTML5 & CSS3 - Frontend Freelance

RELATED PROFILES Search in the directory

Processing vote