CEPHAS View site

By sliiice (TAIWAN)
 • H.M 02 APR
 • Design
 • Usability
 • Creativity
 • Content
 • Average
 • Special Mention
 • Jury Name
  Gonzalo Pérez GERMANY
  • 6
  • 7
  • 7
  • 6
 • Jury Name
  Sarun Sasi INDIA
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
 • Jury Name
  Chris Schnedl AUSTRIA
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 • Jury Name
  Mateusz Marszałek POLAND
  • 8
  • 7
  • 8
  • 9
 • Jury Name
  Emil Jonsson SWEDEN
  • 6
  • 4
  • 6
  • 5
 • Jury Name
  AldoFerrari.com SWITZERLAND
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 • Jury Name
  Ilya Kraev RUSSIA
  • 4
  • 6
  • 6
  • 8
 • Jury Name
  Flavio Santana BRAZIL
  • 7
  • 6
  • 7
  • 7
59 user votes
Evaluation System Read more

a fashion design portfolio of CEPHAS.

Processing vote
CLOSE