Bokov Design Studio View site

 • H.M 03 JUN
 • Design
 • Usability
 • Creativity
 • Content
 • Average
 • Special Mention
 • Jury Name
  Flavio Santana BRAZIL
  • 7
  • 6
  • 8
  • 6
 • Jury Name
  Figonni ARGENTINA
  • 5
  • 5
  • 6
  • 7
 • Jury Name
  Sarun Sasi INDIA
  • 6
  • 7
  • 7
  • 7
 • Jury Name
  Ilya Kraev RUSSIA
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 • Jury Name
  Chris Schnedl AUSTRIA
  • 5
  • 6
  • 6
  • 6
 • Jury Name
  Paolo Sordi ITALY
  • 5
  • 5
  • 7
  • 6
 • Jury Name
  Roman RUSSIA
  • 8
  • 7
  • 9
  • 7
 • Jury Name
  Indezoo INDIA
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
58 user votes
Evaluation System Read more

Let's Play Design

Processing vote
CLOSE