Mobile Excellence / ditbarnkanselv.dk
Sep 2, 2020, 5:05 PM

ditbarnkanselv.dk

By Det nye sort (Denmark)
 • 0
  Friendliness
 • 0
  Performance
 • 0
  Usability
 • 0
  PWA
 • 0
  Total
Find out more about the Evaluation

Mobile Friendliness 67/100

Content is not blocked for zoom/scale

The `[user-scalable="no"]` parameter is not present in the `<meta name="viewport">` element and the `[maximum-scale]` parameter is not less than 2.Source: Lighthouse - Learn more

Content is sized correctly for the viewport

If the width of your app's content doesn't match the width of the viewport, your app might not be optimized for mobile screens. Source: Lighthouse - Learn more

Uses legible font sizes

Font sizes less than 12px are too small to be legible and require mobile visitors to “pinch to zoom” in order to read. Strive to have >60% of page text ≥12px. Source: Lighthouse - Learn more

Color Contrast is satisfactory

Low-contrast text is difficult or impossible for many users to read. Background and foreground colors should have enough contrast ratio to guarantee readability. Source: Lighthouse - Learn more

Failing Elements

ImpactSnippetTargetFailure Summary
serious<p>Du snakker ikke for døve øre</p>#du-paavirker-din-teenagers-adfaerd > header > .post-meta > pFix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.99 (foreground color: #ffffff, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<em>Trætheden melder sig allerede på forhånd. Som forældre kan det virke håbløst at forsøge at opdrage eller påvirke sin teenager.</em>em > em:nth-child(1)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<em>”De lytter jo ikke alligevel.”</em>em > em:nth-child(2)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Det er faktisk ikke rigtigt. Ifølge en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik lytter de unge til deres forældre. Derfor er det også ret godt givet ud at have fælles gode vaner, der gælder både børn, unge og voksne.&nbsp;</p>#du-paavirker-din-teenagers-adfaerd > .entry-summary > p:nth-child(3)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Forældrene har større indflydelse på de 13-16-åriges holdninger til trafik, end vennerne har. Hver anden ung mellem 13 og 16 år siger, at forældrene har en stor indflydelse. Faktisk er det kun hver fjerde af de adspurgte unge, der mener, at vennerne påvirker deres adfærd i trafikken.</p>#du-paavirker-din-teenagers-adfaerd > .entry-summary > p:nth-child(4)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>blockquote > pFix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<em>blockquote > p > emFix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<strong>Petrea Overgaard Busck</strong>blockquote > p > strongFix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: bold). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Vi ved godt, at det er svært at få din teenager ud af bilen og op på cyklen, ind i bussen eller ud på fortovet. Det kan virke uoverskueligt at tage konfrontationen som forælder.</p>#du-paavirker-din-teenagers-adfaerd > .entry-summary > p:nth-child(8)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Ofte kan det måske føles både nemmere og hurtigere at køre din teenager rundt. Men det, at være selvtransporterende som barn og ung, giver en masse positive gevinster. Så det kan være en rigtig god ting at hjælpe dit barn på vej til nogle gode transportvaner.</p>#du-paavirker-din-teenagers-adfaerd > .entry-summary > p:nth-child(9)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Kilde:<em> </em><strong>Rådet for Sikker Trafik</strong></p>#du-paavirker-din-teenagers-adfaerd > .entry-summary > p:nth-child(10)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<strong>Rådet for Sikker Trafik</strong>p:nth-child(10) > strongFix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: bold). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Fysisk aktivitet øger koncentrationen</p>#lad-dit-barn-bruge-benene-det-giver-skaerpet-koncentration > header > .post-meta > pFix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.99 (foreground color: #ffffff, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<em>Hvis dit barn er fysisk aktiv mere end to timer om ugen, bliver koncentrationen bedre. Den motion, det giver selv at transportere sig til skole, afspejles stadig i koncentrationsevnen ca. 4 timer efter.</em>.entry-summary > .wp-block-group > .wp-block-group__inner-container > p:nth-child(1) > emFix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>En del af et større eksperiment fra 2012 undersøgte sammenhængen mellem motion og elevers evne til at koncentrere sig. Omkring 20.000 elever i hele landet svarede på spørgsmål om, hvordan de kom til skole om morgenen – og resultatet er tydeligt.</p>.wp-block-group__inner-container > p:nth-child(2)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>.wp-block-group__inner-container > p:nth-child(3)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>.wp-block-group__inner-container > p:nth-child(4)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Resultaterne fra undersøgelsen viste også, at den motion, det giver selv at transportere sig til skole, afspejles i den koncentrationsevne, man har ca. 4 timer senere på dagen.</p>.wp-block-group__inner-container > p:nth-child(5)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Kilde: <strong><a aria-label="undefined (opens in a new tab)" href="https://www.abc-abc.dk/Om-ABC/~/media/ABC2013/PDF/Resultater_Masseeksperimentet.ashx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dansk Naturvidenskabsformidling</a></strong></p>#lad-dit-barn-bruge-benene-det-giver-skaerpet-koncentration > .entry-summary > pFix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<a aria-label="undefined (opens in a new tab)" href="https://www.abc-abc.dk/Om-ABC/~/media/ABC2013/PDF/Resultater_Masseeksperimentet.ashx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dansk Naturvidenskabsformidling</a>#lad-dit-barn-bruge-benene-det-giver-skaerpet-koncentration > .entry-summary > p > strong > a[aria-label="undefined\ \(opens\ in\ a\ new\ tab\)"][rel="noreferrer\ noopener"][target="_blank"]Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: bold). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Otte gode grunde til at ændre vaner</p>#hvor-laenge-har-du-kort-dit-barn > header > .post-meta > pFix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.99 (foreground color: #ffffff, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<em>Bliver det også lidt pinligt, hvis du skal fortælle, hvor længe du har kørt dit barn eller teenager?</em>#hvor-laenge-har-du-kort-dit-barn > .entry-summary > p:nth-child(2) > em:nth-child(1)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<em>Vi har samlet otte gode grunde til at ændre vaner.</em>p:nth-child(2) > em:nth-child(2)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Aktiv transport, med en varighed på mere end 10 minutter, tæller med i de anbefalede 60 minutters daglige motion før børn og unge.</li>#hvor-laenge-har-du-kort-dit-barn > .entry-summary > ul > li:nth-child(1)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Børn og unge, der cykler i skole, er langt mere tilbøjelige til at bruge cyklen resten af dagen.</li>#hvor-laenge-har-du-kort-dit-barn > .entry-summary > ul > li:nth-child(2)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Fællesskab og gruppebaseret transport fremmer børn socialt og fremmer handlekompetencer i trafikken.</li>#hvor-laenge-har-du-kort-dit-barn > .entry-summary > ul > li:nth-child(3)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>At transportere sig selv på gåben, cykel eller med bus giver børn og unge lejlighed til gradvis at udvide selvstændigheden og til at opleve mestring i kraft af egne handlinger.</li>#hvor-laenge-har-du-kort-dit-barn > .entry-summary > ul > li:nth-child(4)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Generelt er børn, der transporterer sig selv i skole på cykel eller gående, mere aktive end andre børn.</li>#hvor-laenge-har-du-kort-dit-barn > .entry-summary > ul > li:nth-child(5)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Børn og unge, der er bruger cyklen eller går til skole, har bedre kondition end andre børn og unge.</li>#hvor-laenge-har-du-kort-dit-barn > .entry-summary > ul > li:nth-child(6)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Der er dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læringsparathed.</li>#hvor-laenge-har-du-kort-dit-barn > .entry-summary > ul > li:nth-child(7)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Den motion, det giver at transportere sig selv, kan spores i koncentrationsevnen op til fire timer efter.</li>li:nth-child(8)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>#hvor-laenge-har-du-kort-dit-barn > .entry-summary > p:nth-child(5)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<a aria-label="undefined (opens in a new tab)" href="https://www.abc-abc.dk/Om-ABC/~/media/ABC2013/PDF/Resultater_Masseeksperimentet.ashx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dansk Naturvidenskabsformidling</a>#hvor-laenge-har-du-kort-dit-barn > .entry-summary > p:nth-child(5) > strong:nth-child(1) > a[aria-label="undefined\ \(opens\ in\ a\ new\ tab\)"][rel="noreferrer\ noopener"][target="_blank"]Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: bold). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<a aria-label="undefined (opens in a new tab)" href="https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/fysisk-aktivitet/anbefalinger/~/media/6B3A4AE698BC42139572C76C5854BA76.ashx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sundhedsstyrelsen</a>strong:nth-child(2) > a[aria-label="undefined\ \(opens\ in\ a\ new\ tab\)"][rel="noreferrer\ noopener"][target="_blank"]Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: bold). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Gældende anbefalinger </p>#kender-du-anbefalingerne-for-dit-barns-fysiske-aktivitetsniveau > header > .post-meta > pFix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.99 (foreground color: #ffffff, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<em>#kender-du-anbefalingerne-for-dit-barns-fysiske-aktivitetsniveau > .entry-summary > p:nth-child(2) > emFix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Det anbefales at være fysisk aktiv mindst 60 minutter om dagen.&nbsp;</li>#kender-du-anbefalingerne-for-dit-barns-fysiske-aktivitetsniveau > .entry-summary > ul > li:nth-child(1)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter.&nbsp;</li>#kender-du-anbefalingerne-for-dit-barns-fysiske-aktivitetsniveau > .entry-summary > ul > li:nth-child(2)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Hvis de 60 minutter deles op, skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter.&nbsp;</li>#kender-du-anbefalingerne-for-dit-barns-fysiske-aktivitetsniveau > .entry-summary > ul > li:nth-child(3)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Mindst 3 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 30 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken.&nbsp;</li>#kender-du-anbefalingerne-for-dit-barns-fysiske-aktivitetsniveau > .entry-summary > ul > li:nth-child(4)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden.&nbsp;</li>#kender-du-anbefalingerne-for-dit-barns-fysiske-aktivitetsniveau > .entry-summary > ul > li:nth-child(5)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.&nbsp;</li>#kender-du-anbefalingerne-for-dit-barns-fysiske-aktivitetsniveau > .entry-summary > ul > li:nth-child(6)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter defineres i denne sammenhæng som de aktiviteter, man hyppigt udfører i dagligdagen af kort varighed (under 10 minutter) uanset deres intensitet.</li>#kender-du-anbefalingerne-for-dit-barns-fysiske-aktivitetsniveau > .entry-summary > ul > li:nth-child(7)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Kilde: <strong><a aria-label="undefined (opens in a new tab)" href="https://www.sst.dk/da/viden/fysisk-aktivitet/anbefalinger-om-fysisk-aktivitet/boern-mellem-5-og-17-aar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sundhedsstyrelsen</a></strong></p>#kender-du-anbefalingerne-for-dit-barns-fysiske-aktivitetsniveau > .entry-summary > p:nth-child(5)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<a aria-label="undefined (opens in a new tab)" href="https://www.sst.dk/da/viden/fysisk-aktivitet/anbefalinger-om-fysisk-aktivitet/boern-mellem-5-og-17-aar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sundhedsstyrelsen</a>#kender-du-anbefalingerne-for-dit-barns-fysiske-aktivitetsniveau > .entry-summary > p:nth-child(5) > strong > a[aria-label="undefined\ \(opens\ in\ a\ new\ tab\)"][rel="noreferrer\ noopener"][target="_blank"]Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: bold). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Selvstændighed og sundere vaner </p>#hjaelp-dit-barn-til-en-selvstaendig-og-sundere-hverdag > header > .post-meta > pFix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.99 (foreground color: #ffffff, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Når vi lærer vores børn, at de selv kan transportere sig i skole, udviser vi dem tillid, og de vil opleve, at de kan klare mere, end de måske selv tror. Det er med til at styre barnets selvtillid.</p>#hjaelp-dit-barn-til-en-selvstaendig-og-sundere-hverdag > .entry-summary > p:nth-child(4)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>#hjaelp-dit-barn-til-en-selvstaendig-og-sundere-hverdag > .entry-summary > p:nth-child(6)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Et naturligt sted at praktisere dette er i børnenes transport til skole, fritidsaktiviteter og lignende. Dette giver lejlighed til gradvis at udvide selvstændigheden og til at opleve mestring i kraft af egne handlinger. </p>p:nth-child(12)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Det er vigtigt at forældrene er medspillere i projektet og kan rumme børnenes ubehag. For selv om det kan være fristende at give barnet et lift til skole en regnfuld november-morgen, så er det måske her, man vil finde et stort ryk i retning af selvtillid, mestring, og selvstændighed.</p>p:nth-child(13)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Kilde: <strong>Psykolog Eva Rustad</strong></p>p:nth-child(14)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<strong>Psykolog Eva Rustad</strong>p:nth-child(14) > strongFix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: bold). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>4 konkrete tiltag</p>#dit-barn-kan-selv > header > .post-meta > pFix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.99 (foreground color: #ffffff, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<em>4 gode råd til at snakke med dit barn om trafiksikkerhed</em>.entry-summary > p:nth-child(1) > emFix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Start med at tage stilling til, hvordan du gerne vil have at dit barn begår sig i trafikken. Forventer du at dit barn er opmærksom i trafikken (f.eks. ikke hører musik og bruger telefonen). Og hvad er din holdning til cykelhjelm, adfærd på løbehjul eller lignende.</p>#dit-barn-kan-selv > .entry-summary > p:nth-child(3)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Lav gerne faste rammer og aftaler for jeres transportvaner.</li>#dit-barn-kan-selv > .entry-summary > ul > li:nth-child(1)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Foreslå din teenager at stoppe op eller lade mobilen blive i lommen.&nbsp;</li>#dit-barn-kan-selv > .entry-summary > ul > li:nth-child(2)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Aftal med dit barn, at sende en sms, når barnet er fremme.&nbsp;</li>#dit-barn-kan-selv > .entry-summary > ul > li:nth-child(3)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Aftal hvor vejene må krydses.</li>#dit-barn-kan-selv > .entry-summary > ul > li:nth-child(4)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Tal sammen om, hvilke veje barnet må færdes på.</li>#dit-barn-kan-selv > .entry-summary > ul > li:nth-child(5)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Andre forældre synes også, at det er svært at blande sig. Tag derfor selvtransport og trafik op på forældremødet, og lav eventuelt retningslinjer for hele klassen – f.eks. om brug af cykelhjelm og mobiltelefoner.</p>#dit-barn-kan-selv > .entry-summary > p:nth-child(8)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Hvis du selv lever op til de råd, du giver, er der langt større chance for, at dit barn efterlever dem. Vælger du også selv alternativer til bilen, når det er muligt?</p>#dit-barn-kan-selv > .entry-summary > p:nth-child(10)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Kilde: <strong><a href="https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/til-foraeldre" target="_blank" aria-label="undefined (opens in a new tab)" rel="noreferrer noopener">Rådet for Sikker Trafik</a></strong></p>#dit-barn-kan-selv > .entry-summary > p:nth-child(11)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<a href="https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/til-foraeldre" target="_blank" aria-label="undefined (opens in a new tab)" rel="noreferrer noopener">Rådet for Sikker Trafik</a>p:nth-child(11) > strong > a[aria-label="undefined\ \(opens\ in\ a\ new\ tab\)"][rel="noreferrer\ noopener"][target="_blank"]Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: bold). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Der er forskel på børn </p>#saadan-hjaelper-du-dit-barn-eller-teenager-paa-vej > header > .post-meta > pFix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.99 (foreground color: #ffffff, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<em>#saadan-hjaelper-du-dit-barn-eller-teenager-paa-vej > .entry-summary > p:nth-child(2) > emFix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Lav aftaler med dit barn omkring færdsel i trafikken.</li>#saadan-hjaelper-du-dit-barn-eller-teenager-paa-vej > .entry-summary > ul > li:nth-child(1)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Find de værktøjer og argumenter som fungerer bedst for dit barn eller teenager.</li>#saadan-hjaelper-du-dit-barn-eller-teenager-paa-vej > .entry-summary > ul > li:nth-child(2)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Det kan være en god ide at følges ad og hjælpe dit barn til de gode vaner.</li>#saadan-hjaelper-du-dit-barn-eller-teenager-paa-vej > .entry-summary > ul > li:nth-child(3)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Giv dit barn eller teenager et kærligt skub, ved at hjælpe med praktiske ting, der kan gøre det nemmere. F.eks. billetten til bussen.</li>#saadan-hjaelper-du-dit-barn-eller-teenager-paa-vej > .entry-summary > ul > li:nth-child(4)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Overvej om et fællesskab, med andre børn eller forældre, kan hjælpe jer på vej til de selvstændige transportvaner.</li>#saadan-hjaelper-du-dit-barn-eller-teenager-paa-vej > .entry-summary > ul > li:nth-child(5)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Det kan være en god ide at lave aftaler med dit barn eller din teenager omkring ruten til og fra skole. Er der veje, som kan være farlige at krydse, kan I aftale, at barnet skal tage en bestemt rute, eller at du følger barnet på vej, til en mere sikker rute at færdes selv på.&nbsp;</p>#saadan-hjaelper-du-dit-barn-eller-teenager-paa-vej > .entry-summary > p:nth-child(8)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Har dit barn eller teenager længere afstand til skole og brug for at tage bussen, kan du med fordel hjælpe med at undersøge bustiderne og hjælpe med en betalings-app eller lignende, der kan give et kærligt skub til at blive selvtransporterende.</p>#saadan-hjaelper-du-dit-barn-eller-teenager-paa-vej > .entry-summary > p:nth-child(10)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Guide</p>#trin-for-trin-guide-til-gode-selvstaendige-transportvaner-for-dit-barn > header > .post-meta > pFix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.99 (foreground color: #ffffff, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<em>At være selvtransporterende som barn og ung, giver en masse positive sidegevinster.&nbsp;Vi har samlet en trin-for-trin guide til at skabe selvstændige transportvaner for dit barn. </em>#trin-for-trin-guide-til-gode-selvstaendige-transportvaner-for-dit-barn > .entry-summary > p:nth-child(2) > emFix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Vær fælles om at cykle, tage bussen eller gåturen i skole en dag, hvor I har god tid og godt vejr.</li>#trin-for-trin-guide-til-gode-selvstaendige-transportvaner-for-dit-barn > .entry-summary > ul > li:nth-child(1)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Brug eventuelt tid på at snakke transporten igennem inden I tager afsted.</li>#trin-for-trin-guide-til-gode-selvstaendige-transportvaner-for-dit-barn > .entry-summary > ul > li:nth-child(2)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Vær fælles om at få styr på cykelhjelm, busrute eller gåturen til skole.</li>#trin-for-trin-guide-til-gode-selvstaendige-transportvaner-for-dit-barn > .entry-summary > ul > li:nth-child(3)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Hjælp dit barn til selvstændighed – alle vokser med ansvar.</li>#trin-for-trin-guide-til-gode-selvstaendige-transportvaner-for-dit-barn > .entry-summary > ul > li:nth-child(4)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Støt dit barn i de gode vaner.</li>#trin-for-trin-guide-til-gode-selvstaendige-transportvaner-for-dit-barn > .entry-summary > ul > li:nth-child(5)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Tal sammen omkring oplevelserne og hjælp dit barn til at gøre det til en positiv ting.</li>#trin-for-trin-guide-til-gode-selvstaendige-transportvaner-for-dit-barn > .entry-summary > ul > li:nth-child(6)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<li>Vær et godt forbillede med dine egne vaner.</li>#trin-for-trin-guide-til-gode-selvstaendige-transportvaner-for-dit-barn > .entry-summary > ul > li:nth-child(7)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
serious<p>Vi ved, at det kan være svært at sig nej til at tage bilen mandag morgen, når det regner, og I har travlt.&nbsp; Tag derfor snakken med dit barn en anden dag og på en anden måde.</p>#trin-for-trin-guide-til-gode-selvstaendige-transportvaner-for-dit-barn > .entry-summary > p:nth-child(4)Fix any of the following: Element has insufficient color contrast of 3.27 (foreground color: #ffe5bc, background color: #7e8079, font size: 12.0pt, font weight: normal). Expected contrast ratio of 4.5:1
...

Performance 61/100

Speed Index

 • Speed Index
  7598.74
  target < 4500 ms

Speed Index is a page load performance metric that shows you how quickly the contents of a page are visibly populated. The lower the score, the better. Source: Lighthouse - Learn more

Document complete

 • Time
  6.2
  seconds
 • Resources
  43
  requests
 • Bytes in
  3.4
  MB

These metrics are collected from the initial request until the browser considers the page loaded (JavaScript onLoad event). This usually happens after all of the image content has loaded but may not include content that is triggered by javascript execution.

Fully load

 • Time
  7.3
  seconds
 • Resources
  46
  requests
 • Bytes in
  3.4
  MB

These metrics are collected from the initial request until 2 seconds of no network activity after Document Complete (JavaScript onLoad event). This will usually include any activity that is triggered by javascript after the main page loads.

Assets by Domain

Requests

 • www.ditbarnkanselv.dk

 • use.typekit.net

 • www.facebook.com

 • www.google-analytics.com

 • connect.facebook.net

 • www.googletagmanager.com

 • content-autofill.googleapis.com

 • p.typekit.net

Bytes downloaded

 • www.ditbarnkanselv.dk

 • connect.facebook.net

 • use.typekit.net

 • www.googletagmanager.com

 • www.google-analytics.com

 • content-autofill.googleapis.com

 • www.facebook.com

 • p.typekit.net

Assets by Mime-Type

Requests

 • html

 • js

 • css

 • image

 • font

 • video

 • other

Bytes downloaded

 • html

 • js

 • css

 • image

 • font

 • video

 • other

Speed

Load time6215 ms

Also known as the document complete time, it’s the time from the initial request until the browser load event. It can vary based on server location, device, browser, and third-party apps. Source: WebPagetest - Learn more

Page load is fast enough on 3G

A fast page load over a 3G network ensures a good mobile user experience. Source: Lighthouse - Learn more

First byte3397 ms

The time from the initial request to the first byte of the response. Source: WebPagetest - Learn more

First Contentful Paint4615.265 ms

First contentful paint marks the time at which the first text/image is painted. Source: Lighthouse - Learn more

First meaningful paint4615.265 ms

First meaningful paint measures when the primary content of a page is visible. It's essentially the paint after which the biggest above-the-fold layout change has happened, and web fonts have loaded. Source: Lighthouse - Learn more

Estimated Input Latency12 ms (target < 50 ms)

The score above is an estimate of how long your app takes to respond to user input, in milliseconds. There is a 90% probability that a user encounters this amount of latency, or less. 10% of the time a user can expect additional latency. If your score is higher than Lighthouse's target score (< 50ms), users may perceive your app as laggy. Source: Lighthouse - Learn more

Uses persistent connections (keep alive)Score: 100%

Closing connections are a missed opportunity for performance enhancement: additional round-trips between the user and the server to initiate a connection is redundant and time-consuming. Keep-Alive measures the effectiveness of connection reuse. The purpose of this grade is to evaluate the extent to which requests are inefficiently reopening connections. Source: WebPagetest - Learn more

First CPU Idle4615.27 ms

First CPU Idle marks the first time at which the page's main thread is quiet enough to handle input. Source: Lighthouse - Learn more

Time to Interactive4615.27 ms

Interactive marks the time at which the page is fully interactive. Source: Lighthouse - Learn more

Page weight

Uses compression (gzip, zopfli, deflate, brotli)Score: 100%

This rule triggers when detecting that compressible resources were served without gzip compression. Source: WebPagetest - Learn more

Uses a CDN for all static assetsScore: 31%

Each request for a piece of content to the web server has to travel from the user's browser all the way to the server and back. A content delivery network (CDN) is a system for distributing resources to servers geographically closer to users. The main benefit of this is that the round-trip time is faster. The passing grade for using a CDN effectively is to have at least 80% of static resources served from a CDN. Source: WebPagetest - Learn more

Leverage browser caching

Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network. Source: PageSpeed Insights - Learn more

27 resources found

URL
https://connect.facebook.net/signals/config/225634442142390?v=2.9.24&r=stable ( 20 minutes )
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js ( 20 minutes )
https://www.google-analytics.com/analytics.js ( 2 hours )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/uploads/2020/07/to-drenge-l%C3%B8ber-1.jpg ( 1 week )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/uploads/2020/07/to-drenge-cykler-1.jpg ( 1 week )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/uploads/2020/07/to-drenge-pa%CC%8A-vej-til-skole-1.jpg ( 1 week )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/uploads/2020/07/pige-tager-bussen-1.jpg ( 1 week )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/uploads/2020/07/pige-pa%CC%8A-vej-til-skole2-1.jpg ( 1 week )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/uploads/2020/07/Group-12.jpg ( 1 week )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/uploads/2020/07/Group-14.jpg ( 1 week )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/themes/selvtransport/dist/images/preview-lars_1061a3b7.jpg ( 1 week )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/themes/selvtransport/dist/images/preview-keld_12ec5f5d.jpg ( 1 week )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/themes/selvtransport/dist/images/preview-dorthe_68cdb24c.jpg ( 1 week )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/themes/selvtransport/dist/images/thisted-kommune-8_3f427fb0.png ( 1 week )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/themes/selvtransport/dist/images/bronderslev-kommune-3_b39381cd.png ( 1 week )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/themes/selvtransport/dist/images/vesthimmerlands-kommune-6_0ab6c8f1.png ( 1 week )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/themes/selvtransport/dist/images/rebild-kommune-2_6f6596fb.png ( 1 week )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/themes/selvtransport/dist/images/mors-5_cec3a6ea.png ( 1 week )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/themes/selvtransport/dist/images/jammerbugt-kommune-7_28c9633f.png ( 1 week )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/themes/selvtransport/dist/images/hjorring-kommune-1_e42dbea3.png ( 1 week )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/themes/selvtransport/dist/images/mariager-kommune-4_cc7d297f.png ( 1 week )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/themes/selvtransport/dist/images/icon-play_b462a281.svg ( 1 week )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/themes/selvtransport/dist/images/icon-human_2284f937.svg ( 1 week )
https://p.typekit.net/p.css?s=1&k=err8zxm&ht=tk&f=25998.26004.35742.35743&a=8884797&app=typekit&e=css ( 1 week )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/themes/selvtransport/dist/images/dbks-loop-lars-large_e9912f66.mp4 ( 1 month )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/themes/selvtransport/dist/images/dbks-loop-keld_2fe3c045.mp4 ( 1 month )
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/themes/selvtransport/dist/images/dbks-loop-keld_2fe3c045.mp4 ( 1 month )
...

Minify CSS

Minification refers to the process of removing unnecessary or redundant data in order to reduce file size without affecting how the resource is processed by the browser - e.g. code comments and formatting, removing unused code, using shorter variable and function names, and so on. Source: PageSpeed Insights - Learn more

Minify JavaScript

Minification refers to the process of removing unnecessary or redundant data in order to reduce file size without affecting how the resource is processed by the browser - e.g. code comments and formatting, removing unused code, using shorter variable and function names, and so on. Source: PageSpeed Insights - Learn more

Avoids an excessive DOM size530 nodes

Number of elements in the document. Browser engineers recommend pages contain fewer than ~1,500 DOM nodes. The sweet spot is a tree depth < 32 elements and fewer than 60 children/parent element. A large DOM can increase memory usage, cause longer style calculations, and produce costly layout reflows. Source: Lighthouse - Learn more
 • Total DOM Nodes
  530
  target < 1,500 nodes
 • DOM Depth
  14
  target < 32
 • Maximum Children
  35
  target < 60 nodes

Compressed ImagesPotential savings of 959 KB

The image compression check just looks at photo images and makes sure the quality isn't set too high. Images can usually be compressed pretty substantially without any noticeable reduction in visual quality. Source: Lighthouse - Learn more

ThumbnailsURLOriginalPotential Savings
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/uploads/2020/07/to-drenge-l%C3%B8ber-1.jpg255 KB159 KB (62%)
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/uploads/2020/07/to-drenge-cykler-1.jpg237 KB145 KB (61%)
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/uploads/2020/07/to-drenge-pa%CC%8A-vej-til-skole-1.jpg212 KB140 KB (66%)
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/uploads/2020/07/pige-tager-bussen-1.jpg205 KB133 KB (64%)
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/uploads/2020/07/pige-pa%CC%8A-vej-til-skole2-1.jpg203 KB132 KB (65%)
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/uploads/2020/07/Group-14.jpg161 KB126 KB (78%)
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/uploads/2020/07/Group-12.jpg172 KB122 KB (70%)
...

Uses Progressive JPEGsScore: 9 %

A progressive JPEG is image created using the JPEG suite of compression algorithms that will 'fade in' in successive waves of lines until the entire image has completely arrived. They show the entire image right away, looking slightly pixelated until the image data is fully loaded. Source: WebPagetest - Learn more

Properly Sized Images

Serve images that are appropriately-sized to save cellular data and improve load time. Source: Lighthouse - Learn more

Offscreen images

Consider lazy-loading offscreen images to improve page load speed and time to interactive. Source: Lighthouse - Learn more

First impression

Eliminates render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content

This rule triggers when detecting that your HTML references a blocking external resource / file in the above-the-fold portion of your page. Source: PageSpeed Insights - Learn more about JS - Learn more about CSS

Potential savings of 710 ms

URL
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.4.2<\/span>
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-content/themes/selvtransport/dist/styles/main_54130ba6.css<\/span>
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp<\/span>
https://www.ditbarnkanselv.dk/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1<\/span>
...

Improves server response time

This rule triggers when detecting that your server response time is above 200 ms. Server response time measures how long it takes to load the necessary HTML to begin rendering the page from your server, subtracting out the network latency between Google and your server. Source: PageSpeed Insights - Learn more

Avoids landing page redirects

Redirects trigger an additional HTTP request-response cycle and delay page rendering. In the best case, each redirect will add a single round trip (HTTP request-response), and in the worst it may result in multiple additional roundtrips to perform the DNS lookup, TCP handshake, and TLS negotiation in addition to the additional HTTP request-response cycle. As a result, you should minimize use of redirects to improve site performance. Source: PageSpeed Insights - Learn more

Usability 50/100 Industry: Storytelling / Game

Brand logo linked to homepageNot applicable

Fails if doesn't have a logo or clicking it doesn't lead you to homepage.

No ending trailing paths

Fails if doesn't provide at least one of the following: main navigation options on footers, fixed or 'smart' headers/burger-icon, Back to top or close buttons.

Active section is highlighted in navigation menusNot applicable

Fails if current section or page is not visually highlighted in navigation menus, except for internal section pages where it's accepted not to highlight the parent section.

Contents are loaded on demand

Fails if the website doesn't provide at least one of the following loading techniques: lazy-loading, next/prev buttons, pages/chapters bullets nav.

Sound controlNot applicable

Fails if no audio on/off button, no warning about the website using sound -- eg in the preloader or splash page.

Website can be shared

Fails if doesn't provide sharing options. Doesn’t provide any of the following article meta information: title, description and image.

Prevent layout shiftings when loading media. Set width and height attributes on both <img> and <video> tags

Fails if transitioning from placeholders to final images change the rendered size of the element as media loads. Not using a solid color placeholder occupying the same dimensions as the target image, or techniques such as LQIP or SQIP that hint at the content of a media item before it loads. These changes can be disorienting for users and trigger expensive DOM layout operations that consume system resources and contribute to jank.

The most appropriate keyboard for the input type is provided firstNot applicable

Fails if most helpful keyboard not provided, i.e. input types text, tel, email, password, capitalization when appropiate, etc.

The website supports autofill for all form fields and the fields are tagged for the appropriate information from autofillNot applicable

Fails if fields are not tagged for efficient browser-based autofill, making users enter data that is already known either by the website or the OS. Not filling a standard field or filling fields with the wrong content, i.e. puts house number and street name into the same field when there are separate fields for each.

All mistakes made in forms are clearly highlighted in real time, and instructions for correct completion are provided in real timeNot applicable

Fails if mistakes and guidance for correct completion are not highlighted in real time and/or error messages are ambiguous or unfriendly.

PWA / Best Practices 82/100

Avoids Application Cache

Application Cache is deprecated. Source: Lighthouse - Learn more

Avoids WebSQL DB

Web SQL is deprecated. Consider using IndexedDB instead. Source: Lighthouse - Learn more

Avoids requesting the geolocation permission on page load

Users are mistrustful of or confused by sites that request their location without context. Consider tying the request to user gestures instead. Source: Lighthouse - Learn more

robots.txt is valid

If your robots.txt file is malformed, crawlers may not be able to understand how you want your website to be crawled or indexed. Source: Lighthouse

Avoids requesting the notification permission on page load

Users are mistrustful of or confused by sites that request to send notifications without context. Consider tying the request to user gestures instead. Source: Lighthouse - Learn more

Avoids deprecated APIs

Deprecated APIs will eventually be removed from the browser. Source: Lighthouse - Learn more

Allows to paste into password input fields

The main reason why password pasting improves security is because it helps to reduce password overload. Source: Lighthouse - Learn more

Registers a Service Worker

The service worker is the technology that enables your app to use many Progressive Web App features, such as offline, add to homescreen, and push notifications. Source: Lighthouse - Learn more

Responds with a 200 when offline

If you're building a Progressive Web App, consider using a service worker so that your app can work offline. Source: Lighthouse - Learn more

Uses HTTPS

All sites should be protected with HTTPS, even ones that don't handle sensitive data. HTTPS prevents intruders from tampering with or passively listening in on the communications between your app and your users, and is a prerequisite for HTTP/2 and many new web platform APIs. Source: Lighthouse - Learn more

Redirects HTTP traffic to HTTPS

If you've already set up HTTPS, make sure that you redirect all HTTP traffic to HTTPS. Source: Lighthouse - Learn more

Uses HTTP/2 for its own resources31 requests not served via HTTP/2

HTTP/2 offers many benefits over HTTP/1.1, including binary headers, multiplexing, and server push. Source: Lighthouse - Learn more

Uses passive listeners to improve scrolling performance

Mark your touch and wheel event listeners as `passive` to improve your page's scroll performance. Source: Lighthouse - Learn more

Avoid using document.write()

For users on slow connections, external scripts dynamically injected via document.write() can delay page load by tens of seconds. Source: Lighthouse - Learn more

Manifest's short_name won't be truncated when displayed on homescreen

Make your app's short_name fewer than 12 characters to ensure that it's not truncated on homescreens. Source: Lighthouse - Learn more

Configured for a custom splash screen

A default splash screen will be constructed for your app, but satisfying these requirements guarantee a high-quality splash screen that transitions the user from tapping the home screen icon to your app's first paint. Source: Lighthouse - Learn more

User can be prompted to Install the Web App

Browsers can proactively prompt users to add your app to their homescreen, which can lead to higher engagement. Source: Lighthouse - Learn more
Report created on Sep 02, 2020, 16:55 PM GMT+0 in 10 min.

This report was built manually by Awwwards experts taking care personally of every detail using several Google and 3rd-party audit tools and services for metrics, web performance optimization and best practices for mobile design and development.

Loading time vary depending on network, device, server, site design, and implementation.

These are the environments used to create this report:

Webpagetest Test Location Dulles VA USA
Browser MotoG4 Chrome
Connection Mobile 3G (1.6 Mbps / 768 Kbps 300ms RTT)
Number of Runs 1
User Agent Default
Lighthouse User agent Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
Device Emulation Emulated Nexus 5X
Network Throttling 150ms TCP RTT, 1,638.4 Kbps throughput (Simulated)
CPU Throttling 4x slowdown (Simulated)
PageSpeed Insights EnvironmentMobile