Festival Premiers Actes View site

 • H.M 05 AUG
 • Design
 • Usability
 • Creativity
 • Content
 • Average
 • Special Mention
 • Jury Name
  Sarun Sasi INDIA
  • 7
  • 7
  • 6
  • 7
 • Jury Name
  Figonni ARGENTINA
  • 6
  • 5
  • 6
  • 6
 • Jury Name
  AldoFerrari.com SWITZERLAND
  • 6
  • 7
  • 7
  • 6
 • Jury Name
  Diego Jesús SPAIN
  • 8
  • 7
  • 8
  • 7
 • Jury Name
  Ilya Kraev RUSSIA
  • 7
  • 9
  • 8
  • 8
 • Jury Name
  Chris Schnedl AUSTRIA
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 • Jury Name
  Paolo Sordi ITALY
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 • Jury Name
  Kris Van Herzeele BELGIUM
  • 8
  • 5
  • 8
  • 7
116 user votes
Evaluation System Read more

Premiers Actes is a french theater festival.

Processing vote
CLOSE