DeShelia Spann Photography View site

 • Design
 • Usability
 • Creativity
 • Content
 • Average
6.66
34 USERS VOTED
VOTE CLOSED
Website evaluation
2. Usability
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Website evaluation
3. Creativity
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Website evaluation
4. Content
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Jury Name
  Alex Olmos SPAIN
  • 4
  • 6
  • 5
  • 5
 • Jury Name
  Figonni ARGENTINA
  • 6
  • 7
  • 5
  • 7
 • Jury Name
  Mindru Dan DENMARK
  • 5
  • 5
  • 5
  • 6
 • Jury Name
  Sarun Sasi INDIA
  • 6
  • 7
  • 7
  • 6
 • Jury Name
  Paolo Sordi ITALY
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 • Jury Name
  Simon Daufresne FRANCE
  • 6
  • 6
  • 6
  • 7
 • Jury Name
  Gonzalo Pérez SPAIN
  • 5
  • 5
  • 5
  • 6
 • Jury Name
  Gaston Bouchayer FRANCE
  • 6
  • 7
  • 7
  • 7
34 user votes
Evaluation System Read more

Website for lifestyle photographer

Processing vote
CLOSE