Antonio Errigo View site

By Alessandro Modesti (Italy)
 • Design
 • Usability
 • Creativity
 • Content
 • Average
7.10
66 USERS VOTED
CLOSED
Website evaluation
2. Usability
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Website evaluation
3. Creativity
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Website evaluation
4. Content
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Tim Beaufoy
  Tim Beaufoy U.S.A.
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
 • Alexia Khokhlov
  Alexia Khokhlov Russia
  • 6
  • 7
  • 8
  • 7
 • Julien Ledru
  Julien Ledru France
  • 7
  • 8
  • 7
  • 7
 • Vito Salvatore
  Vito Salvatore United Kingdom
  • 6
  • 6
  • 7
  • 7
 • Thomas Mathey
  Thomas Mathey France
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
 • Sarun Sasi
  Sarun Sasi India
  • 6
  • 7
  • 7
  • 7
 • Mateusz Marszałek
  Mateusz Marszałek Poland
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
 • Simon Daufresne
  Simon Daufresne France
  • 5
  • 6
  • 6
  • 6
66 user votes
Evaluation System Read more

Writer Antonio Errigo Personal Page, Vengo con te Book

RELATED PROFILES Search in the directory

Processing vote