Alessandro Giua Portfolio View site

By Alessandro Giua (ITALY)
 • H.M 24 NOV
 • Design
 • Usability
 • Creativity
 • Content
 • Average
 • Special Mention
 • Jury Name
  Figonni ARGENTINA
  • 7
  • 7
  • 5
  • 8
 • Jury Name
  Mateusz Marszałek POLAND
  • 7
  • 6
  • 9
  • 7
 • Jury Name
  Tomas Laurinavicius LITHUANIA
  • 7
  • 6
  • 6
  • 8
 • Jury Name
  Gaston Bouchayer FRANCE
  • 6
  • 7
  • 6
  • 7
 • Jury Name
  Tomáš Silný CZECH REPUBLIC
  • 6
  • 6
  • 7
  • 7
 • Jury Name
  Sarun Sasi INDIA
  • 5
  • 6
  • 6
  • 7
 • Jury Name
  Gonzalo Pérez SPAIN
  • 5
  • 6
  • 5
  • 6
 • Jury Name
  Jasper van Orden NETHERLANDS
  • 5
  • 7
  • 5
  • 7
42 user votes
Evaluation System Read more

Alessandro Giua - Portfolio

Processing vote

Sponsors Advertising with us

CLOSE