AKCCS View site

By SHERWOOD Media (Czech Republic)
 • Design
 • Usability
 • Creativity
 • Content
 • Average
7.16
40 USERS VOTED
CLOSED
Website evaluation
2. Usability
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Website evaluation
3. Creativity
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Website evaluation
4. Content
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Paolo Sordi
  Paolo Sordi Italy
  • 6
  • 6
  • 5
  • 5
 • Mary Pieroszkiewicz
  Mary Pieroszkiewicz Poland
  • 6
  • 6
  • 5
  • 6
 • Alex Pireddu
  Alex Pireddu Italy
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 • Coldwaits
  Coldwaits United Kingdom
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
 • Szymon Kowalski
  Szymon Kowalski Germany
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 • Piotr Swierkowski
  Piotr Swierkowski Poland
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 • eyegix
  eyegix Germany
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 • Jithin
  Jithin India
  • 6
  • 7
  • 7
  • 7
40 user votes
Evaluation System Read more

Advocates Cisar Ceska Smutny

RELATED PROFILES Search in the directory

Processing vote